GDPR

Så här hanterar vi dina personuppgifter

Här kan du läsa mer om hur vi skyddar, hanterar och använder dina personuppgifter. GDPR (General Data Protection Regulation) är en ny förordning som börjar gälla i hela EU den 25 maj 2018 och ersätter den svenska personuppgiftslagen (PUL).

Från den 25 maj 2018 följer Mälarö Golfbutik AB/JiVA GOLF/Golfstore Bro-Bålsta/Golfstore Barkarby Golfhall/Bro-Bålsta Golf Academy, nedan kallat vi, den europeiska dataskyddsförordningen EU 2016/679 (GDPR). Förordningen ersätter tidigare svensk lagstiftning, PuL 1998:204.

För oss är det viktigt att kunna ge våra kunder så god service som möjligt. Samtidigt måste kraven i GDPR och övriga lagar följas. Här får du information om vilka personuppgifter vi hanterar, hur vi skyddar dem och dina rättigheter enligt GDPR. I de fall vi sänder uppgifter vidare styrs de av samma regler som övriga personuppgiftsbiträden.

I samband med att du som privatperson eller ni som företag väljer att bli kund hos oss behöver vi registrera dina/företagets personuppgifter. Det är personuppgifter såsom mobilnummer, e-post, adress och liknande. Därmed godkänner du följande villkor:

- Våra tjänster tillhandahålls för dig personligen eller riktat till er som företag, i syfte att bl.a erbjuda shop erbjudanden, lektioner, kurser, resor och event.

Personuppgifterna används endast i syfte att kommunicera ovan gällande ändamål. För att med ert samtycke inspirera er inför olika säsonger och event.

- De uppgifter vi lagrar omfattar (för privatperson) namn, mobilnummer, e-post och adress. Utöver det som omfattas för privatpersoner lagrar vi även, organisationsnummer och företagens adress och kontaktperson/er. Lagring av organisationsnummer avser bokföring, sedvanlig kreditupplysning och fakturering.

Vi lämnar i vissa fall endast ut personuppgifter till tredje part i form av leverantör eller logistikleveranser, i syfte att kunna leverera produkter direkt, vilket ger enklare och snabbare leveranser. Dessa uppgifter kommer att behandlas i enlighet med vår vid var tid gällande integritetspolicy.

- Vi lagrar inte mer data eller längre än vi behöver. All data raderas enligt fastställda rutiner så snart den inte behövs. - Alla behandlingar av personuppgifter dokumenteras och där framgår bl.a. syfte och omfattning. Det är endast de medarbetare som behöver dina personuppgifter för att utföra sitt arbete som har tillgång till dem.

- Skulle trots allt personuppgifter spridas, förstöras, eller förvanskas hos oss informeras såväl berörda som integritetsskyddsmyndigheten med en beskrivning om vad som har hänt och vad vi gjort för att lösa problemet.

 

Du, vars personuppgifter finns i våra register, har rätt till följande:

· Att få tydlig information från oss, t.ex. när du lämnar samtycke till behandling av personuppgifter.

· Att begära utdrag för att kunna se vilka uppgifter vi behandlar gällande dig. Utdraget, som är kostnadsfritt, kan du få muntligt, elektroniskt eller i pappersform, beroende på vad som passar dig bäst. Vi svarar dig inom 30 dagar. OBS! För att skydda dig kommer vi att vara noga med att fastställa din identitet om du begär ut uppgifter.

· Om det visar sig att våra uppgifter om dig är felaktiga eller ofullständiga kommer vi snarast att rätta dem. Upptäcker vi att något inte stämmer underrättar vi dig.


· På din begäran raderar vi snarast dina personuppgifter (din rätt att ”bli glömd”). · Du kan också begära att vi ska upphöra med en viss behandling av personuppgifter, exempelvis att göra utskick till dig.

· Vänd dig till oss om du undrar över något eller är missnöjd på något sätt – vi hoppas naturligtvis kunna lösa alla dina frågor. Skulle vi trots allt inte komma överens kan du kontakta Datainspektionen.

 

Kontakt


Har du frågor avseende GDPR kontaktar du oss via e-post golf@jiva.nu eller på telefon 08-410 420 32.

 

Mer information

Mer information om GDPR finner du på Datainspektionens webbplats. Datainspektionen byter namn till Dataskyddsmyndigheten under 2018.